Запис на прийом
Політика конфіденційності

Політика конфіденційності інтернет-сайту

м. Київ «21» січня 2020 р.

Ця Політика в області обробки персональних даних і конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє відносно всієї інформації, розміщеної на сайті в мережі Інтернет за адресою: www.medabort.kiev.ua (далі-Сайт), яку відвідувачі, інші користувачі сайту можуть отримати про Користувача під час використання Сайту, його сервісів, програм і продуктів.
Використання сервісів сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання сервісів Сайту, перерахованих в п.1.4. “Угоди про використання матеріалів сайту”»

 1. Загальні положення
  1.1. В рамках цієї Політики під персональною інформацією Користувача розуміються:
  1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання сервісів Сайту, включаючи персональні дані Користувача. Обов’язкова для надання Сервісів інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
  1.1.2. Адміністрація сайту в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак Адміністрація сайту виходить з того, що Користувач надає достовірну і достатню персональну інформацію з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Ризик надання недостовірної інформації несе надав її користувач.
  1.1.3. Дані, які автоматично передаються сервісам сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер користувача (або іншій програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються користувачем, дата і час доступу до сервісів, адреси запитуваних сторінок та інша подібна інформація.
  1.1.4. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена Угодою про використання Сайту.
  1.1.5. Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до Сайту www.profmedical.com.ua. Сайт www.profmedical.com.ua не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті www.medabort.kiev.ua
 2. Цілі обробки персональної інформації Користувачів
  2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту Персональну інформацію, яка необхідна для надання Сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.
  2.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє в наступних цілях:
  2.2.1. Ідентифікації користувача, зареєстрованого на сайті, для використання всіма доступними сервісами сайту, програмами і продуктами.
  2.2.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.
  2.2.3. Встановлення з користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробку запитів і заявок від користувача.
  2.2.4. Поліпшення якості роботи сайту, зручності використання, розробка нових сервісів і послуг.
  2.2.5. Здійснення рекламної діяльності.
  2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
 3. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам
  3.1. Сайт зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.
  3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
  3.3. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:
  3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії.
  3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного Сервісу або для виконання певної угоди або договору з користувачем.
  3.3.4. Передача передбачена українським або іншим застосовним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури.
  3.3.5. У разі продажу сайту до набувача переходять всі зобов’язання щодо дотримання умов цієї політики стосовно до отриманої ним персональної інформації. 3.3.6. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Адміністрації Сайту або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Умови користування сайту.
  3.4. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до українського закону»Про персональні дані”.
  3.5. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує користувача про втрату або розголошення персональних даних.
  3.6. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
  3.7. Адміністрація сайту спільно з користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
 4. Зобов’язання сторін
  4.1. Користувач зобов’язаний:
  4.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сервісами сайту, перерахованими в п.1.4. “Угоди про використання матеріалів сайту”»
  4.1.2. Оновлювати, доповнювати, видаляти надану інформацію про персональні дані або її частину в разі зміни даної інформації.
  4.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
  4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
  4.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком передбачених цією Політикою конфіденційності.
  4.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
  4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного користувача, з моменту звернення або запиту користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
 5. Відповідальність Сторін
  5.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України.
  5.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:
  5.2.1. Стала Публічним Надбанням до її втрати або розголошення.
  5.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання адміністрацією сайту.
  5.2.3. Була розголошена за згодою користувача.
  5.3. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією Сайту застосовується чинне законодавство України.
 6. Додаткова умова
  6.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.
  6.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
  6.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти Адміністрації Сайту
  6.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://medabort.kiev.ua/private-privacy-ru/
  6.5. Ця Політика Конфіденційності є невід’ємною частиною Угоди користувача, розміщеної на сторінці за адресою: https://medabort.kiev.ua/private-privacy-ru/